onsdag

Min familie i fugler

For noen år siden leide vi ut huset i Porsgrunn til en familie fra Iran. Faren i huset var ingeniør å fikk jobb hos REC, men det ble pendling til Bodø etter kort tid. Da ville ikke kona bo i Norge lenger så de flyttet hjem igjen. Da de skulle flytte valgte de å selge en god del av sitt interiør, blant annet noen malerier. Dette maleriet fant Hallstein ut symboliserte vår famile. Det er oss på midten, hans jente til høyre og mine jenter til venstre


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails